Business-Blog

"Санхүүгийн боловсрол" сургалт болж өндөрлөлөө

 

Санхүүгийн боловсрол сургалт 2023.06.19 өдөр 10-17 цагийн хооронд Батсүмбэр сумын Мандал 1-р багийн ЕБС дээр зохион байгуулагдлаа.  17 бичил бизнес эрхлэгч эцэг эх, бүртгэлгүй ВишнФанд ББСБ-ийн харилцагч 8 бизнес эрхлэгч нийт 25 хүн хамрагдлаа. Сургалт хамтран зохион байгуулсан Дэлхийн зөнгийн хамт олон болон ВишнФанд ББСБ-ийн багш нартаа баярлалаа.