1000 цүнх аян

Манай байгууллага нь 2015 оноос жилд бүр 1000 хүүхдэд цүнх бэлэглэх аян зохион байгуулдаг юм.