Төсөл хөтөлбөрүүд

Хэрэгжиж байгаа
Манай байгууллага нь 2015 оноос жилд бүр 1000 хүүхдэд цүнх бэлэглэх аян зохион байгуулдаг юм.