Шуурхай зээл

Шуурхай зээл

Зээлийн зорилго

Орлого багатай өрхүүдэд улирлын чанартай эсвэл тогтмол бус орлоготой үед нь зориулж мөнгө санхүүгээ удирдах, тухайлбал сургуулийн төлбөр төлөх, бизнесийн тоног төхөөрөмжөө засварлах, хөдөө аж ахуйн бизнесийн улирлын чанартай хугацаанд өрхийн үндсэн зардлаа нөхөх боломжийг олгох зорилготой. 

ХҮҮ

3.33%-3.50% (сар), 39.96%-42% (жил)

ХУГАЦАА

3-12 сар

ХЭМЖЭЭ

100.000₮-500.000₮

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТЫН ШИМТГЭЛ

1%

Зээл авах алхам

01

Салбар дээр очин зээлээ судлуулна.

02

Бүртгэл үүсгэж, гэрээ байгуулна.

03

Зээлээ авах боломжтой болно.

Service

Хэрэглэгчийн ашиг тус

ВишнФанд ББСБ нь “Хүүхдийн төлөө, тэдний бүрэн дүүрэн амьдралын төлөө” гэсэн нэгэн алсын хараа, зорилгын дор тогтвортой хөгжлийг бий болгон, орон нутгийн иргэдийг чадваржуулахад анхааран хөгжлийн нэгэн цогц үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг.

Бид ядууралд өртсөн хүүхдүүдийн амьдралыг сайжруулдаг.
Бичил зээл олгосноор бид амьжиргаа доогуур эмэгтэйчүүд болон өрхүүдийг чадваржуулдаг.
Орон нутгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.
Зээлийн өргөдөл татаж авах
Татаж авах